Tag Archives: ex120

Battery สำหรับรถกระบะ รุ่นไฮบรอด ทั้งทนและไม่ต้องเติมน้ำบ่อย

ยรถกระบะแบตเตอรี่สำหรับรถกระบะ 12v.80ah.
GS BATTERY HYBRID EXTRA 120R
แบตเตอรี่ไฮบริดรุ่นนี้ คือแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลบ่อย เติมน้ำปีละ 1-3 ครั้งแล้วแต่การใช้งาน สะดวกสบายมากขึ้นและยังทนร้อนเช่นเคยครับ

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
โทร: 0841227177

#gs #battery #hybrid #extra #ex120r #ex120l

Battery GS Hybrid HB EX120 / L 80 แอมป์ สำหรับรถกระบะ

Battery Hybrid HB EX120R / EX120L ยี่ห้อ GS
แบตเตอรี่ ไฮบริด ชนิดกึ่งแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำบ่อย เติมน้ำปีละ 1-2 ครั้ง
กำลังไฟ 12v. 80ah. ความยาว 31เซนติเมตร

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY ร้านแบตเตอรี่ สวนผัก – สามย่าน
โทร: 0841227177

#BATTERY #GS #HYBRID #HB #EX120 #EX120L #80AH #ร้านแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่ #ไฮบริด #KSCBATERY #สวนผัก #สามย่าน