Tag Archives: ex135

แบตเตอรี่รถกระบะจีเอส GS BATTERY EX135

Battery GS EX135 (85D31R/85D31L)

#แบตเตอรี่ GS ยีเอส (จีเอส)
#กำลังไฟ 85 แอมป์
#สำหรับ รถกระบะรุ่นต่างๆ เช่น Vigo Dmax Navara Pajero Triton
#แบตเตอรี่ พร้อมติดตั้งนอกสถานที่ ส่งได้ทั่วกรุงเทพฯ
#รับประกัน 1 ปี

#ร้าน กิจศรีเจริญ ปทุมวัน – ราชพฤกษ์
#โทร 0841227177

Battery สำหรับรถกระบะ รุ่นไฮบรอด ทั้งทนและไม่ต้องเติมน้ำบ่อย

ยรถกระบะแบตเตอรี่สำหรับรถกระบะ 12v.80ah.
GS BATTERY HYBRID EXTRA 120R
แบตเตอรี่ไฮบริดรุ่นนี้ คือแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลบ่อย เติมน้ำปีละ 1-3 ครั้งแล้วแต่การใช้งาน สะดวกสบายมากขึ้นและยังทนร้อนเช่นเคยครับ

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
โทร: 0841227177

#gs #battery #hybrid #extra #ex120r #ex120l