Tag Archives: แบครถกระบะ

Battery สำหรับรถกระบะ รุ่นไฮบรอด ทั้งทนและไม่ต้องเติมน้ำบ่อย

ยรถกระบะแบตเตอรี่สำหรับรถกระบะ 12v.80ah.
GS BATTERY HYBRID EXTRA 120R
แบตเตอรี่ไฮบริดรุ่นนี้ คือแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลบ่อย เติมน้ำปีละ 1-3 ครั้งแล้วแต่การใช้งาน สะดวกสบายมากขึ้นและยังทนร้อนเช่นเคยครับ

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
โทร: 0841227177

#gs #battery #hybrid #extra #ex120r #ex120l