Vespa battery delivery

เปลี่ยนแบตเตอรี่เวสป้า วันนี้มาเปลี่ยนถึงถนนเทพารักษ์ วันอาทิตย์ก็เปิดบริการ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่รอบนอกได้ครับ

Vespa #Spint #LX #Primavera #เวสป้า #yuasa #rr #YTX7 #JT7L #แบตเตอรี่ #battery

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY แบตเตอรี่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์
โทร: 0841227177
ไลน์: @kscbattery