Battery Honda Civic แบตเตอรี่ฮอนด้าซีวิค

17-11-06-18-00-15-514_deco

Battery แห้ง สำหรับรถยนต์ HONDA CIVIC มีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ บริการเปลี่ยนด้วยช่างผู้ชำนาญ ไม่ต้องตั้งนาฬิกาใหม่ ไม่ต้องตั้งวิทยุใหม่ ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY โทร: 084-122-7177

 

#แบตเตอรี่ #ฮอนด้า #ซีวิค #Honda #Civic #46B24L #50B24L #55B24L #KSCBATTERY
แบตเตอรี่ฮอนด้าซีวิต ยี่ห้อ 3K รุ่น V60L 46B24L 12v. 45ah. ราคา x,xxx บาท
แบตเตอรี่ฮอนด้าซีวิต ยี่ห้อ 3K รุ่น ADX-65L 55B24L 12v. 50ah. ราคา x,xxx บาท
แบตเตอรี่ฮอนด้าซีวิต ยี่ห้อ GS รุ่น MF 46B24L 12v. 45ah. ราคา x,xxx บาท
แบตเตอรี่ฮอนด้าซีวิต ยี่ห้อ Panasonic รุ่น 50B24L 12v. 45ah. ราคา x,xxx บาท
แบตเตอรี่ฮอนด้าซีวิต ยี่ห้อ Puma รุ่น 55B24L 12v. 48ah. ราคา x,xxx บาท

 

ร้านกิจศรีเจริญ ร้านแบตเตอรี่ KSCBATTERY
โทร: 084-122-7177
จุฬา – ปทุมวัน โทร: 02-214-0071
ราชพฤกษ์ – สวนผัก โทร: 02-432-0643

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *