Battery Yuasa YT7B-BS

17-09-12-16-30-01-704_deco

Battery Yuasa YT7B-BS แบตเตอรี่ยัวซ่า #YT7B #ลูกบาง #Yuasa
แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆตรงมีความบางกว่าปกติ ซึ่งหากเอาแบตทรงอื่นมาใส่จะมีความหนาเกินไป มีเฉพาะยี่ห้อยัวซ่าเท่านั้น
ราคา 2,300 บาท (กันยายน 2560)

 

ร้านแบตเตอรี่ #ขายแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์
บริการส่งแบตเตอรี่นอกสถานที่
โทร: 084-122-7177
www.kscbattery.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *