Battery Toyota Revo

Battery Toyota Revo แบตเตอรี่รถกระบะโตโยต้ารีโว
รุ่นใหม่นี้ทำเป็นแบตเตอรี่ขั้วจมแล้ว ลักษณะจะเตี้ยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปและมีเว้าขั้วบวกลบทั้ง 2 ฝั่ง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้กับทางร้านกิจศรีเจริญ #ถูกกว่า #เร็วกว่า #ส่งแบตเตอรี่นอกสถานที่

ร้านกิจศรีเจริญ #ร้านแบตเตอรี่ #ร้านยาง
โทร: 0841227177

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *