Battery Toyota Majesty

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู้ Toyota Majesty ยากเอาเรื่องนะครับ เลี้ยงระบบไฟ เปลี่ยนเสร็จ ใช้ได้เหมือนปกติครับ
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ แบตรถตู้มาเจสตี้ตัวใหม่

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
โทร: 0841227177
ไลน์: @kscbattery

kscbattery #toyota #majesty #battery #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #ร้านแบตเตอรี่สามย่าน #ร้านแบตจุฬา #ร้านแบตราชพฤกษ์