Battery deluvery Ford Ranger

เปลี่ยนแบตเตอรี่ ส่งได้ทั่วกรุงเทพ จากหน้าร้านสาขาปทุมวีนและราชพฤกษ์
รถ Ford Ranger กับแบตเตอรี่ขั้วจม 71-75 แอมป์ รุ่นนี้ต้องใช้ LN3 รุ่นพิเศษที่เป็นตัวเตี้ย ถึงจะใส่แล้วล๊อคขาล๊อคได้พอดีครับ

battery #batterydelivery #ford #ranger #ln3 #lbn3 #adxb3l #แบตขั้วจม #แบตทรงเตี้ย #ร้านแบต

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
โทร: 0841227177
ไลน์: @kscbattery
Web: www.kscbattery.com