Battery Boliden 108M110 SMF 110D31R

แบตเตอรี่โบลีเดน Boliden 108M110 SMF หรือเรียกว่า 110D31R กำลังไฟ 12v. 110 ah.
ไฟแรงพิเศษ สำหรับรถกระบะที่ต้องการไฟมากเป็นพิเศษ ความยาว 31 เซนติเมตร

ร้านกิจศรีเจริญ ร้านแบตเตอรี่ สามย่าน – สวนผัก
โทร: 084-122-7177
Battery 3K GS FB PUMA AMARON VARTA BOLIDEN YUASA RR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *