Battery Benz C180 DIN90 DIN86 DIN80 Varta 3K GS

Battery Benz C180 แบตเตอรี่อยู่ด้านหน้ารถ ใต้กรองอากาศ ขนาด 80-90 แอมป์ (DINI80 DIN85 DIN90) มีให้เลือกทั้งรุ่นปกติและรุ่น AGM
แบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K GS VARTA PJMA

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ ส่งถึงบ้าน จากสาขาจุฬาและราชพฤกษ์ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ
โทร: 084-122-7177

#BENZ #BATTERY #DINI80 #DIN85 #DIN90 #AGM #VARTA #3K #GS #PUMA #ร้านแบตเตอรี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *