Tag Archives: dmax

แบตเตอรี่รถกระบะจีเอส GS BATTERY EX135

Battery GS EX135 (85D31R/85D31L)

#แบตเตอรี่ GS ยีเอส (จีเอส)
#กำลังไฟ 85 แอมป์
#สำหรับ รถกระบะรุ่นต่างๆ เช่น Vigo Dmax Navara Pajero Triton
#แบตเตอรี่ พร้อมติดตั้งนอกสถานที่ ส่งได้ทั่วกรุงเทพฯ
#รับประกัน 1 ปี

#ร้าน กิจศรีเจริญ ปทุมวัน – ราชพฤกษ์
#โทร 0841227177