Tag Archives: Bsttery SMF

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ Porche Boxster Battery DIN75 SMF

17-12-22-11-15-19-835_deco

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ Porche Boxster แบตเตอรี่รุ่น DIN75 SMF ยี่ห้อ 3K หรือยี่ห้ออื่นๆก็มีให้เลือกครับ ไม่ว่าจะเป็น GS PUMA BOLIDEN หรืออื่นๆ #Porche #Boxster #battery #เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ การเปลี่ยนแบตอตอรี่ของที่ร้านทุกครั้งมีการเลี้ยงสำรองระบบไฟทุกรอบ สามารถใช้รถได้ปกติเหมือนก่อนหน้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกอย่าง ปลอดภัยแน่นอนครับ  ฝีมือระดับูนย์บริการยังเรียกใช้บริการจากทางร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY

 

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY ร้านแบตเตอรี่
โทร: 084-122-7177
www.kscbattery.com