Mazda Skyactive ขึ้นไฟเตือนรูป i-Stop และแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตไฟไม่หาย มีวิธีแก้รีเซ็ทได้ครับ

MazdaMazda Skyactive บางคันมีไฟขึ้นเตือน i-Stop และแบตเตอรี่ แจ้งว่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ บางคันถึงแท้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วแต่ไฟเติอนหน้าจอก็ยังไม่หาย ไม่ต้องห่วงครับ ร้านกิจศรีเจริญสามารถแก้ไขรีเซ็ทให้ไฟ i-Stop ดับไปได้ ไม่ต้องเข้าศูนย์
#Mazda #Skyactive #istop #ไฟเตือน #รีเซ็ท #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #Battery

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
โทร: 084-122-7177

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *