KSCBATTERY ปทุมวัน ราชพฤกษ์ บริการแบตนอกสถานที่

คืนนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับรถรุ่นคลาสสิคครับ หมู่บ้านคุณลูกค้ารายนี้อยู่แถวถนนกาญจนา ไม่สะดวกรอเปลี่ยนแบตเตอรี่เวลากลางวัน KSCBATTERY ก็มีบรืการไปเปลี่ยนแบตให้ช่วงกลางคืนครับ

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY ร้านแบต ปทุมวัน/ราชพฤกษ์
โทร: 0841227177

แบตเตอรี่ #เปลี่ยนแบตกลางคืน #รถสตาร์ทไม่ติด #ร้านแบตราชพฤกษ์ #ร้านแบตกาญจนาภิเษก