Battey New Vespa 7ah. บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมส่งนอกสถานที่

แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เวสป้า รุ่นใหม่ New Vespa’s battery ขนาด
RR – JT7L 12 โวลท์ 7 แอมป์
Yuasa – YTX7L 12v. 7ah.
แบตเตอรี่เวสป้ารุ่นนี้ถอดยากกว่าปกติหน่อยครับ ต้องใช้ไขควงดอกจันทร์ในการถอดน๊อตออกมา หากใครอุปกรณ์ไขควงหาย มาเปลี่ยนกับทางร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY ได้ครับ
บริการส่งแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นอกสถานที่ จุฬา-ราชพฤกษ์ ทั้งตัวเมืองและฝั่งธนฯ

ร้านกิจศรีเจริญ KSC BATTERY DELIVERY
โทร: 084-122-7177
www.kscbattery.com

#battery #bigbike #vespa #JT7L #YTX7L #บริการส่งแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นอกสถานที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *