Battery Yuasa YTX14-BS ร้านขายแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ยัวซ่า

17-09-13-17-16-15-450_deco

Battery มอเตอร์ไซค์รุ่น #YTX14 #Yuasa #แยกน้ำ #เติมน้ำครั้งแล้วครั้งเดียว #ไม่ต้องดูแล

 

ร้านกิจศรีเจริญ ร้านแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์
โทร: 02-214-0071 (เขตปทุมวัน)
โทร: 02-432-0643 (เขตตลิ่งชัน)
โทร: 084-122-7177 #โทรมือถือ #รวดเร็วกว่า
___________________________________
แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่น
Battery for motorcycle and big bike

 

JT6N4L-BS (6N4-2A)
JT6N6L-BS (6N6)
JT2.3L-BS (YT4B-BS)
JT2.3A-BS (YTR4A-BS)
JT2.5L-BS (YT2.5L)
JT3L-BS (YB3L)
JTZ5s (YTZ5s)
JT5L (YB5L)
JTZ6 (YTZ7)
JT7L-BS (YTX9L-BS)
JT7A-BS (YB7B-B)

 

JT9L-BS (YTX9-BS)
12v. 9ah.
151x86x106

 

JT9A-BS (YB9)
12v. 9ah.
137x76x138

 

YT12-JS (YTX12-BS)
12v. 10ah. (NEW2015 12v. 12ah.)
149x85x130

 

YT12B-JS
12v. 12ah.
149x69x130

 

YT14-JS (YTX14-BS)
12v. 12ah. (NEW2015 12v. 14ah.)
150x87x145

 

YT20L-JS (YTX20L-BS)
12v. 18ah.
175x87x155

 

JTZ10S (YTZ10S)
12v. 8.6ah.
151x87x94

 

JTZ12S (YTZ12S) Compatible with YT12A
12v. 11.2ah.
151x87x110

 

JTZ14S (YTZ14S) Compatible with YT12A
12v. 12ah.
151c87x110

 

JHD14-HL-BS (BA12LSHD)
12v. 14ah.
149x87x144

 

JHD20-HL-BS (BA20LSHDT)
12v. 20ah.
176x87x153

 

JHD30-HL-BS (BA30LSHDT)
12v. 30ah.
166x130x175

 

#KSCBATTERY #BATTERY #MOTORCYCLE
TEL:084-122-7177

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *