Battery Yuasa YT7B-BS แบตเตอรี่บิ๊กไบค์ มอเตอร์ไซค์ บริการเปลี่ยนพร้อมส่ง KSCBATTERY

18-04-11-16-56-35-485_deco

Battery Yuasa YT7B-BS 12v 6.8ah. CCA: 120A
แบตเตอรี่รุ่น YT7B แบตเตอรี่รุ่นพิเศษ มีเฉพาะ #Yuasa เท่านั้น ราคา 2,xxx บาท โปรดสอบถาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง มีบริการส่งพัสดุได้ทั่วประเทศ
ร้านกิจศรีเจริญ #ร้านแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ แบตเตอรี่บิ๊กไบค์
โทร: 084-122-7177

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *