Battery Toyota Revo แบตเตอรี่รุ่น LN3

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกระบะ Toyota Revo battery
แบตเดิมติดรถมา 65 แอมป์ เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไป ได้ไฟ 75 แอมป์ในลูกขนาดเท่าเดิมครัย

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั่วกรุงเทพ
โทร: 0841227177

#แบตเตอรี่ #รถกระบะ #เปลียแบตกระบะ #toyota #revo #kscbattery #LN3