Battery T885 แบตเตอรี่รถกอล์ฟ ร้านขายแบตรถกอล์ฟ

แบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K T885 กำลังไฟ 8v. 170ah. batteryT885ลักษณะขั้วจะเป็นขั้วขันน๊อตร้อยสายไฟพ่วงติดกันไปหลายๆลูก จากขั้วบวกไปขั้วลบ
#battery #golf #แบตเตอรี่รถกอล์ฟ #เปลี่ยนแบตรถกอล์ฟ #T885 #T105 #T1285 #4DLT

ร้านกิจศรีเจริญ ร้านขายแบตเตอรี่รถกอล์ฟ มีบริการเปลี่ยนแบตรถกอล์ฟให้ถึงสถานที่ สอบถามราคาแบตเตอรี่รถกอล์ฟที่
โทร: 02-214-0071, 084-122-7177
https://www.kscbattery.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *