Battery Puma 60D24L กำลังไฟมาก 52 แอมป์

16-08-01-09-11-13-003_deco

Battery Puma 60D24L
กำลังไฟ 12v. 52ah.

แบตเตอรี่รุ่นพิเศษ ให้กำลังไฟมากกว่าปกติ เป็น 52 แอมป์ จากปกติ 45-50 แอมป์ (46B24L / 55B24L) ในขนาดความยาว 24 เซนติเมตร
PUMA รุ่นนี้เป็นที่นิยมกันในหมู่คนเล่นเครื่องเสียงกับรถยนต์ขนาดกลาง ไม่ต้องขยายลูกใหญ่ แต่ได้กำลังไฟมากกว่า เช่น Honda Accord G9, Civic, Toyota Altis, Suzuki Swift

ร้านตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่กิจศรีเจริญ
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่
จุฬาฯ – ราชพฤกษ์ โทร: 084-122-7177

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *