Battery MF GS MFX Series แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ชนิดไม่ต้องดูแล บริการเปลี่ยนแบตนอกสถานที่

Battery GS TOUGH MF Series แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ชนิดไม่ต้องดูแล ไม่ต้องเติมน้ำ
Battery MFX70L 65D23L 12v 65ah.
Battery MFX80L 75D26L 12v. 75ah.

แบตเตอรี่สำหรับรถเก๋งเครื่อง 1,800 ซีซี ถึง 2,500 ซีซี ราคา 2,xxx บาท สามารถหักเทิร์นลูกเก่าได้

ร้านกิจศรีเจรืญ KSCBATTERY สาขาจุฬาและราชพฤกษ์
โทร: 084-122-7177

#แบตเตอรี่ #จีเอส #ยีเอส #BATTERY #GS #MF #MFX #MFX70 #MFX80 #ร้านแบตเตอรี่