Battery Ford Ranger แบตเตอรี่กระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เปลี่ยนแบตนอกสถานที่

Battery Ford Ranger 2017 รุ่นนี้พิเศษหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นๆเลยครับ
แบตเตอรี่ DIN75 ขั้วจมทรงเตี้ย เตี้ยกว่าตัวปกติ ขาล๊อคยึดด้วยน๊อตเบอร์ 15 และมีเหล็กครอบใกล้ๆขั้วบวกแบตเตอรี่ (ตรงนี้อันตรายมากเวลาเลี้ยงระบบไฟ)
#Battery #Ford #Ranger #แบตเตอรี่ #ทรงพิเศษ #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #ส่งแบตนอกสถานที่

ร้านกิจศรีเจริญ ร้านแบตเตอรี่ จุฬา-ราชพฤกษ์
โทร: 084-122-7177

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *