Battery DIN75 SMF แบตเตอรี่แห้ง DIN75 แบบไม่ต้องดูแลสำหรับรถยุโรป

17-08-10-12-33-32-419_deco

3K Battery SMF VDS75 (VDS75R) แบตเตอรี่แห้งสำหรับรถยุโรป กำลังไฟ 12v. 75ah. ใส่กับรถยุโรปหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Benz BMW Volvo Chevrolet MG Audi
แบตเตอรี่ขั้วจม DIN75 ยี่ห้อ 3K VD75
แบตเตอรี่ขั้วจม DIN75 ยี่ห้อ GS LN4
แบตเตอรี่ขั้วจม DIN75 ยี่ห้อ FB SUPER GOLD DIN75
แบตเตอรี่ขั้วจม DIN75 ยี่ห้อ Puma DIN75 57539
#แบตน้ำ #แบตแห้ง #ซีลมิด #ปิดสนิท

 

ร้านกิจศรีเจริญ #ร้านแบตเตอรี่ มีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ นอกเวลาทำการ ส่งทั่วกรุงเทพฯและนนทบุรีบางพื้นที่
โทร: 084-122-7177
www.facebook.com/kscbattery
www.kscbattery.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *