Battery 3K Advance Extreme รุ่นใหม่ บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่

17-10-11-17-54-59-700_deco

แบตเตอรี่ 3K รุ่นใหม่ล่าสุด Advance XTREME ด้วยสูตรแบตเตอรี่แอดวานซ์ดั้งเดิมที่มีชื่อเสียง ได้รับกลับมาพัฒนาต่อยอดกับเทคโนโลยีใหม่ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ได้ยาวนานขึ้นและยังได้ไฟที่แรงขึ้น
#3K #Battery #Advance #Extreme รับประกันอายุแบตเตอรี่ 1 ปีทุกลูก

 

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY รับประกันดีกว่าที่อื่น เคลมให้ทันทีเมื่อตรวจเช็คว่าแบตเตอรี่เสีย
โทรสั่งแบตเตอรี่ Tel: 084-122-7177
#บริการเปลี่ยนแบตเจอรี่นอกสถานที่ทั่วกรุงเทพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *