แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ ทั้งขนาดเล็กแลพใหญ่

Battery UPS แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ
หากคุณมีเครื่องสำรองไฟตัวเดิม เมื่อใช้ไปสัก 2 ปี แบตเตอรี่ภายในจะเริ่มเสื่อม คุณสามารถนำเครื่องหรือแบตเตอรี่ภายใน UPS มาเปลี่ยนที่ร้านกิจศรีเจริญได้ทั้งสาขาจุฬา หรือราชพฤกษ์ก็ได้นะครับ

battery #ups #เครื่องสำรองไฟ #ร้านขายแบตเตอรี่สำรองไฟ #แบตเตอรี่สำรองไฟ#12v7ah #12v5ah #6v5ah

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
TEL: 0841227177 @kscbattery
Web: www.batteryksc.com