แบตเตอรี่สำหรับเครื่องไฟฟ้าต่างๆ

Battery สำหรับเครื่องไฟฟ้าต่างๆ
12v. 26ah. ขนาด กว้างยาวสูง 165 124 174 มม.
12v. 33ah. ขนาด กว้างยาวสูง 196 130 162 มม.

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
โทร: 0841227177
ไลน์: @kscbattery