เปลี่ยนแบตเตอรี่รถเบนซ์ 100 แอมป์

แบตเตอรี่รถเบนซ์ E200 ขนาด 100 แอมป์
แบตรุ่นนี้วางอยู่ท้ายรถ ข้างล้ออะไหล่ สามารถเลือกได้ทั้งขนาด 75 แอมป์และ 100 แอมป์
หากรถสตาร์ทไม่ติดอยู่ที่บ้าน ทางร้าน KSCBATTERY มีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บริการเปลี่ยนแบตให้ถึงบ้านได้ครับ บริการได้ทั่วกรุงเทพในเขตตัวเมืองและฝั่งธนฯ ยาวไปถึงบางพื้นที่ของนนทบุรีครับ

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
TEL: 0841227177
Lช100ine: @kscbattery

battery #benz #e200 #100ah #75ah #ln5 #ln4l #เปลี่ยนแบต #รถสตาร์ทไม่ติด