เปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์ ปะยาง สตริมยาง จุฬาฯ-ราชพฤกษ์

มอเตอร์ไซค์ก็มีทั้งปะยางและเปลี่ยนยางนะครับ
IRC MICHELIN PIRELLI COMET

เปลี่ยนยาง Honda PCX ชุดละ 2,xxx บาท ยาง Michelin PilotStreet ไม่ต้องใส่ยางใน

ร้านกิจศรีเจริญ ร้านขายยาง มอเตอร์ไซค์และรถยนต์
โทร: 084-122-7177 (จุฬาฯ – ราชพฤกษ์)

#IRC #MICHELIN #PIRELLI #ร้านขายยางมอเตอร์ไซค์ #ปะยาง #แทงยาง #สตริมยาง #เปลี่ยนยาง #ยางไม่ใช้ยางใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *