สาเหตุที่แบตเตอรี่ไฟหมด จอดทิ้งไว้ไฟหาย

รถจอดไว้แล้วสตาร์ทไม่ติด ตาแมวใส แบตเตอรี่ไฟหมด เกิดได้จาก 4 สาเหตุ

  1. รถจอดนาน หากจอดทิ้งไว้เกิน 20 วัน แบตเตอรี่จะเริ่มคลายไฟ หากจอดไว้ต่อจะทำให้ไฟหมดได้
  2. เปิดไฟทิ้งไว้ เปิดไฟในห้องโดยสารแล้วลืมปิด ปิดประตูหรือฝาท้ายไม่สนิท ก็อาจทำให้ไฟหมดได้เช่นกัน
  3. ไดร์ชาร์จเสีย เป็นตัวปั่นไฟเพื่อให้รถมีไฟใช้ได้และชาร์จส่วนที่เหลือมาไว้ในแบตเตอรี่ (ต้องชาร์จมากกว่า 13.8 volt)
  4. มีไฟรั่ว เกิดได้จากการต่อไฟตรงไปยังแบตเตอรี่ หรือมีการเปลี่ยนวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้ามา หรือไฟค้างที่จุดใดจุดหนึ่ง
    อย่างไรก็ดี อาการนี้แบตเตอรี่ยังไม่เสีย สามารถนำกลับมาชาร์จไฟใช้ได้ใหม่เหมือนปกติครับ

ไฟหมด สตาร์ทไม่ติด จ่อดไว้แล้วไฟหาย ตาแมวใส แบตเตอรี่ไฟหมด

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY
โทร: 0841227177
ไลน์: @kscbattery