วิธีดูขั้วซ้ายขวาของแบตเตอรี่ ขั้ว R หรือขั้ว L

Battery ขั้ว L ขั้ว R แตกต่างกันอย่างไร?

หลายคนสงสัยกันว่าอย่างไหนเรียก L อย่างไหนเรียก R
เรามีวิธีจำง่ายๆดังนี้ครับ ให้หมุนแบตเตอรี่หันด้านที่เป็นขั้วมาอยู่ฝั่งตัวเราดังภาพ จากนั้นสังเกตุ
R คือ Right แปลว่า ขั้วลบอยู่ทางขวามือ (ลูกล่าง)
L คือ Left แปลว่า ขั้วลบอยู่ทางซ้ายมือ (ลูกบน)