วิธีการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สายพ่วงแบต

วิธีการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

1. ต่อสายพ่วงขั้ว (+) ของแบตที่มีไฟ ไปหาขั้ว (+) ของลูกที่แบตหมด
2. ต่อสายพ่วงขั้ว (-) ของแบตที่มีไฟ ไปหาตัวถังรถหรือดินของคันที่ไฟหมด จะเป็นที่ขั้ว (-) ก็ได้หากไม่แน่ใจ
3. สตาร์ทรถคันที่ไฟหมด หากสตาร์ทแล้วยังไม่ติด ให้สตาร์ทรถคันที่ใช้งานได้ก่อน แล้วจึงสตาร์ทรถคันที่แบตเตอรี่หม

ร้านกิจศรีเจริญ #ร้านแบตเตอรี่ #บริการนอกสถานที่
โทร: 084-122-7177
www.facebook.com/KSCbattery
www.kscbattery.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *