ประเภทของแบตเตอรี่

 

ประเภทของแบตเตอรี่ #Battery
#MF Maintenance Free – แบตเตอรี่พร้อมใช้ ไม่ต้องดูแล ไม่ต้องดูแลตลอดอายุการใช้งาน พร้อมใช้งานได้ทันที กำลังไฟสตาร์ทสูง

#HB Hybrid – แบตเตอรี่ไฮบริดทนทาน ทุกการใช้งาน ผสมผสานเทคโนโลยีระหว่างแบตเตอรี่แบบ Conventional และ Maintenance Free ( แบตน้ำและแบตกึ่งแห้ง) ดูแลง่าย ควรดูแลน้ำกลั่นทุก 3 เดือน

#CV Conventional – แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น ยาวนาน ลุยงานหนัก ทนต่อความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ดี กรณีใช้งานปกติควรดูแลน้ำกลั่นเดือนละ 1 ครั้ง กรณีใช้งานหนักควรดูแลระดับน้ำกลั่นทุก 15 วัน

ร้านกิจศรีเจริญ KSCBATTERY TEL: 0841227177, 0814848439